درخواست دوره دانلود آموزش جدید دانلود صوت کارگاه ها دانلود فیلم دوره ها
 • سمینار آموزش مجازی کارآفرینی در مرکز شگفتی ساز

  سمینار آموزش مجازی کارآفرینی در مرکز شگفتی ساز

 • پکیج های جامع شگفتی ساز

  پکیج های جامع شگفتی ساز

 • راهنمایی و مشاوره در مرکز آموزش و کار مجازی شگفتی ساز

  راهنمایی و مشاوره در مرکز آموزش و کار مجازی شگفتی ساز

 • رونمایی از ارز-دیجیتال خانواده شگفتی ساز (به زودی)

  رونمایی از ارز-دیجیتال خانواده شگفتی ساز (به زودی)

با سلام و احترام

 

باطلاع میرساند، مرکز آموزش و کار مجازی شگفتی ساز، پروژه های مورد تایید خود، در زمینه های مدیریتی را با گواهی تاییدیه کیفیت، مورد تایید قرار میدهد.

 

 

استانداردهای پروژه ها:

 • بررسی و تایید تیم مدیریتی
 • بررسی و تایید کیفیت فرایندهای مدیریتی