درخواست دوره دانلود آموزش جدید دانلود صوت کارگاه ها دانلود فیلم دوره ها
  • سمینار آموزش مجازی کارآفرینی در مرکز شگفتی ساز

    سمینار آموزش مجازی کارآفرینی در مرکز شگفتی ساز

  • پکیج های جامع شگفتی ساز

    پکیج های جامع شگفتی ساز

  • دو فرایند اصلی شگفتی ساز

    دو فرایند اصلی شگفتی ساز

  • چرا تحصیل می کنیم؟

    چرا تحصیل می کنیم؟

  • شگفتی ساز حامی طبیعت است

    شگفتی ساز حامی طبیعت است

  • شگفتی ساز مهمان خانه های شماست

    شگفتی ساز مهمان خانه های شماست

  • اپلیکیشن آسان یار (دانلود) (+ورژن جدید به زودی)

    اپلیکیشن آسان یار (دانلود) (+ورژن جدید به زودی)

  • به زودی در تمامی شهرهای ایران... (نمایندگان شگفتی ساز)

    به زودی در تمامی شهرهای ایران... (نمایندگان شگفتی ساز)

نمایندگی ها

پست شماره [PostId]

نماینده رسمی به شخصی گفته می شود که از طرف مرکز، پس از هماهنگی های مکتوب، اقدام به جذب مخاطبان جدید می کند و پیگیر امور ثبت نامی و آموزشی ایشان می باشد.

شگفتی ساز

تمامی مخاطبان، موظف هستند شخصا و از طریق درگاه رسمی، به آدرس Shegeftisaz.ir اقدام به ثبت نام در
دوره ها و تکمیل فرم های مربوطه نمایند و نیازی به ارائه اطلاعات به شخص ثالث، حتی نماینده نمی باشد.

 

مطالعات بیشتر :

شگفتی ساز

شرایط اخذ نمایندگی در شهرها و استان ها

 

امور استان ها و شهرها و روستاها

 

امور آموزشی نمایندگان

 

شگفتی ساز